در حال نمایش 7 نتیجه

خازن اکسیال 2.2 میکرو فاراد 25 ولت بی پلار الکترولیتی ساخت MARCON ژاپن

12,000 تومان
خازن اکسیال 2.2 میکرو فاراد 25 ولت بی پلار الکترولیتی ساخت MARCON ژاپن خازن اکسیال 10 میکرو فاراد 250 ولت

خازن اکسیال 10 میکرو فاراد 250 ولت الکترولیتی ساخت MARCON ژاپن

22,000 تومان
خازن اکسیال 10 میکرو فاراد 250 ولت الکترولیتی ساخت MARCON ژاپن MARCON شرکتی از سال 1942 تا کنون .. Marcon

خازن اکسیال 3.3 میکرو فاراد 350 ولت الکترولیتی ساخت MARCON ژاپن

15,000 تومان
خازن اکسیال 3.3 میکرو فاراد 350 ولت الکترولیتی ساخت MARCON ژاپن MARCON شرکتی از سال 1942 تا کنون .. Marcon

خازن اکسیال 2200 میکرو فاراد 35 ولت الکترولیتی ساخت MARCON ژاپن

60,000 تومان
خازن اکسیال 2200 میکرو فاراد 35 ولت الکترولیتی ساخت MARCON ژاپن MARCON شرکتی از سال 1942 تا کنون .. Marcon

خازن جامد 10 میکرو فاراد 25 ولت Marcon – United Chemi-Con ساخت ژاپن

2,500 تومان
خازن جامد 10 میکرو فاراد 25 ولت Marcon – United Chemi-Con ساخت ژاپن. MARCON شرکتی از سال 1942 تا کنون

خازن جامد 68 میکرو فاراد 10 ولت Marcon – United Chemi-Con ساخت ژاپن

2,500 تومان
خازن جامد 68 میکرو فاراد 10 ولت Marcon – United Chemi-Con ساخت ژاپن . MARCON شرکتی از سال 1942 تا

خازن اکسیال 470 میکرو فاراد 100 ولت ژاپنی ساخت marcon سری CE-US

10,000 تومان
خازن اکسیال 470 میکرو فاراد 100 ولت ژاپنی ساخت marcon سری CE-US . از خازنهای سیلمیک چه میدانید ؟!