در حال نمایش 3 نتیجه

خازن 1500 میکرو فاراد 6.3 ولت الکترولیتی روبیکون ژاپن سری MBZ Ultra Low ESR

5,000 تومان
خازن 1500 میکرو فاراد 6.3 ولت الکترولیتی روبیکون ژاپن سری MBZ Ultra Low ESR . این خازن ESR فوق العاده

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 10 ولت روبیکون ژاپن سری MBZ Ultra Low ESR

2,000 تومان

این خازن ESR فوق العاده پایینی در حدود حداکثر 28 میلی اهم دارد که در رده خود بسیار محصول فوق العاده ای است .میزان ریپل جریان نیز در حدود 1490mA در دمای 105 درجه و فرکانس 100 کیلو هرتز است .

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 16 ولت روبیکون ژاپن سری MBZ Ultra Low ESR

5,000 تومان

این خازن ESR فوق العاده پایینی در حدود حداکثر 36 میلی اهم دارد که در رده خود بسیار محصول فوق العاده ای است .میزان ریپل جریان نیز در حدود 1140mA در دمای 105 درجه و فرکانس 100 کیلو هرتز است .