در حال نمایش 10 نتیجه

خازن میکا 270 پیکو فاراد 100 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن میکا 270 پیکو فاراد 100 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا میکا خازنهایی با ثبات و

خازن میکا 10 پیکو فاراد 400 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن میکا 10 پیکو فاراد 400 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن میکا 30 پیکو فاراد 400 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن میکا 30 پیکو فاراد 400 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن میکا 18 پیکو فاراد 500 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن میکا 18 پیکو فاراد 500 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن میکا 68 پیکو فاراد 400 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن میکا 68 پیکو فاراد 400 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 470 نانو فاراد 600 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

750,000 تومان
خازن سیلور میکا 470 نانو فاراد 600 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 100 نانو فاراد 50 ولت با روکش طلا تلورانس 1% ساخت SOSHIN ژاپن

330,000 تومان
خازن سیلور میکا 100 نانو فاراد 50 ولت با روکش طلا تلورانس 1% ساخت SOSHIN ژاپن . خازنی در رده

خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 350 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا

90,000 تومان
خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 350 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 2250 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا

100,000 تومان
خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 2250 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 220 نانو فاراد 400 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

450,000 تومان
خازن سیلور میکا 220 نانو فاراد 400 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با