در حال نمایش 7 نتیجه

خازن 680 نانو فاراد 250 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp1841 پلی پروپیلن

12,000 تومان
خازن 680 نانو فاراد 250 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp1841 پلی پروپیلن خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein آلمان

خازن 250 نانو فاراد 250 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp184 از نوع پلی پروپیلن

7,000 تومان
خازن 250 نانو فاراد 250 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp184 از نوع پلی پروپیلن خازنی از ابر شرکت Vishay

خازن 33 نانو فاراد 2000 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp1841 های ولتاژ

50,000 تومان
خازن 33 نانو فاراد 2000 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp1841 های ولتاژ خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein آلمان

خازن 22 نانو فاراد 2000 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp1841 های ولتاژ

45,000 تومان
خازن 22 نانو فاراد 2000 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp1841 های ولتاژ خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein آلمان

خازن 330 نانو فاراد 250 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp1841 پلی پروپیلن

9,000 تومان
خازن 330 نانو فاراد 250 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp1841 پلی پروپیلن خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein آلمان

خازن 47 نانو فاراد 2000 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp1841 های ولتاژ

55,000 تومان
خازن 47 نانو فاراد 2000 ولت Vishay ERO آلمان سری mkp1841 های ولتاژ . خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein

خازن 220 نانو فاراد 1600 ولت Vishay Roederstein آلمان سری mkp1841 های ولتاژ

115,000 تومان
خازن 220 نانو فاراد 1600 ولت Vishay Roederstein آلمان سری mkp1841 های ولتاژ . خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein