در حال نمایش 5 نتیجه

خازن 470 نانو فاراد 50 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ

6,500 تومان
خازن 470 نانو فاراد 50 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS2 بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی

خازن بای پس 6.8 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS02

4,000 تومان
خازن بای پس 6.8 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS02 . خازنی با ویژگی خود ترمیمی(Self-healing)

خازن 33 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS02 مناسب بای پس و کوپلاژ

4,000 تومان
این سری از خازنهای شرکت ویما WIMA دارای گرید صوتی هستند و بسیارمناسب مدارهای صوتی .

خازن بای پس 47 نانو فاراد ۶۳ ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS02

4,000 تومان
خازن بای پس 47 نانو فاراد ۶۳ ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS02 . خازنی با ویژگی خود ترمیمی(Self-healing)

خازن بای پس 100 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS02

4,500 تومان
خازن بای پس 100 نانو فاراد 63 ولت MKT ساخت WIMA آلمان سری MKS02 . خازنی با ویژگی خود ترمیمی(Self-healing)