در حال نمایش 10 نتیجه

خازن 15 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ

4,500 تومان
خازن 15 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود

خازن 15 نانو فاراد 250 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ

8,200 تومان
خازن 15 نانو فاراد 250 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود

خازن 22 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ

5,000 تومان
خازن 22 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود

خازن 33 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ

4,800 تومان
خازن 33 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود

خازن 330 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ

7,500 تومان
خازن 330 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود

خازن 33 نانو فاراد 250 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ

6,500 تومان
خازن 33 نانو فاراد 250 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود

خازن 10 نانو فاراد 250 ولت WIMA آلمان سری MKS-3 مناسب بای پس و کوپلاژ

9,200 تومان
این سری از خازنهای شرکت ویما WIMA دارای گرید صوتی هستند و بسیارمناسب مدارهای صوتی .

خازن 100 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ

6,500 تومان
این سری از خازنهای شرکت ویما WIMA دارای گرید صوتی هستند و بسیارمناسب مدارهای صوتی .

خازن 220 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ

5,000 تومان
این سری از خازنهای شرکت ویما WIMA دارای گرید صوتی هستند و بسیارمناسب مدارهای صوتی .

خازن 470 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ

4,500 تومان
خازن 470 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS3 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی با ویژگی خود