نمایش 1–12 از 36 نتیجه

خازن 220 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ

11,000 تومان
خازن 220 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ خازنی ایده آل برای تصفیه

خازن 680 نانو فاراد 1000 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ

250,000 تومان
خازن 680 نانو فاراد 1000 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی ایده آل برای

خازن 1.2 میکرو فاراد 1000 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ

345,000 تومان
خازن 1.2 میکرو فاراد 1000 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی ایده آل برای

خازن 1 میکرو فاراد 1000 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ

220,000 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 1000 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی ایده آل برای

خازن 2.2 میکرو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ

25,000 تومان
خازن 2.2 میکرو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی ایده آل برای

خازن 330 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ

11,000 تومان
خازن 330 نانو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی ایده آل برای

خازن 680 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ

11,500 تومان
خازن 680 نانو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی ایده آل برای

خازن 12 نانو فاراد 630 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ

15,000 تومان
خازن 12 نانو فاراد 630 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی ایده آل برای

خازن 1.5 میکرو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ

33,000 تومان
خازن 1.5 میکرو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی ایده آل برای

خازن 2.2 میکرو فاراد 250 ولت AC ساخت WIMA آلمان سری MKS4 با ضریب امنیت X2

225,000 تومان
خازن 2.2 میکرو فاراد 250 ولت AC ساخت WIMA آلمان سری MKS4 با ضریب امنیت X2 . خازنی ایده آل

خازن 3.3 میکرو فاراد 1000 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ

650,000 تومان
خازن 3.3 میکرو فاراد 1000 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ و تایم و…. خازنی ایده

خازن 3.3 میکرو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ

30,000 تومان
خازن 3.3 میکرو فاراد 63 ولت WIMA آلمان سری MKS4 مناسب بای پس و کوپلاژ . خازنی ایده آل برای