در حال نمایش 12 نتیجه

خازن اکسیال 220 نانو فاراد 100 ولت فرکانسی ERO آلمان سری MKT 1813

9,000 تومان
خازن اکسیال 220 نانو فاراد 100 ولت فرکانسی ERO آلمان سری MKT 1813 خازنهای های فای و های اند از

خازن اکسیال 180 نانو فاراد 63 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس 10%

6,000 تومان
خازن اکسیال 180 نانو فاراد 63 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس 10% خازنهای های فای و های اند

خازن کراس اور 1.5 میکرو فاراد 400 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT1813

55,000 تومان
خازن کراس اور 1.5 میکرو فاراد 400 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT1813 . خازن کراس اور های فای  ( hi

خازن کراس اور 220 نانو فاراد 1000 ولت فرکانسی ERO آلمان سری MKT1813

60,000 تومان
خازن کراس اور 220 نانو فاراد 1000 ولت فرکانسی ERO آلمان سری MKT1813. خازن کراس اور های فای  ( hi

خازن کراس اور 6 میکرو فاراد 250 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT1813 تلورانس 5%

105,000 تومان
خازن کراس اور 6 میکرو فاراد 250 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT1813 تلورانس 5% . خازن کراس اور های فای 

خازن کراس اور 1.5 میکرو فاراد 100 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس 10%

30,000 تومان
خازن کراس اور 1.5 میکرو فاراد 100 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس 10% . خازن کراس اور های

خازن کراس اور 1 میکرو فاراد 250 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس 10%

40,000 تومان
خازن کراس اور 1 میکرو فاراد 250 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس 10% . خازن کراس اور های

خازن کراس اور 3.3 میکرو فاراد 100 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس 10%

26,000 تومان
خازن کراس اور 3.3 میکرو فاراد 100 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس 10% . خازن کراس اور های

خازن کراس اور 3.3 میکرو فاراد 63 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس 5%

30,000 تومان
خازن کراس اور 3.3 میکرو فاراد 63 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس 5% . خازن کراس اور های

خازن کراس اور 1.5 میکرو فاراد 63 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 10%

28,000 تومان
خازن کراس اور 1.5 میکرو فاراد 63 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 10% . خازن کراس اور های فای 

خازن کراس اور 10 میکرو فاراد 63 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس10%

75,000 تومان
خازن کراس اور 10 میکرو فاراد 63 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس10% . خازن کراس اور های فای 

خازن کراس اور 4 میکرو فاراد 160 ولت فرکانسی ERO آلمان MKT 1813 تلورانس5%

45,000 تومان

خازن 4 میکرو فاراد 160 ولتی ERO با ضریب 5% خطا گزینه ی بسیار ارزان برای طرح کراس اور شماست !