در حال نمایش 3 نتیجه

خازن 150 نانو فاراد 63 ولت ERO آلمان سری MKT1818 های فرکانس

5,000 تومان
خازن 150 نانو فاراد 63 ولت ERO آلمان سری MKT1818 های فرکانس خازنی مناسب مصارف صوتی حرفه ای ، کوپلاژهای

خازن کوپلاژ 33 نانو فاراد 400 ولت ERO آلمان سری MKT1818 های فرکانسی

7,500 تومان
خازن کوپلاژ 33 نانو فاراد 400 ولت ERO آلمان سری MKT1818 های فرکانسی . خازنی مناسب مصارف صوتی حرفه ای

خازن کوپلاژ 100 نانو فاراد 63 ولت ERO آلمان سری MKT1818 های فرکانس

5,000 تومان
خازن کوپلاژ 100 نانو فاراد 63 ولت ERO آلمان سری MKT1818 های فرکانس . خازنی مناسب مصارف صوتی حرفه ای