در حال نمایش 7 نتیجه

خازن 22 نانو فاراد 400 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 کوپلاژ و بای پس

7,000 تومان
خازن 22 نانو فاراد 400 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 کوپلاژ و بای پس این سری از خازنهای ERO

خازن 15 میکرو فاراد 160 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 کوپلاژ ، بای پس

290,000 تومان
خازن 15 میکرو فاراد 160 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 کوپلاژ ، بای پس . این سری از خازنهای

خازن 470 نانو فاراد 100 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 کوپلاژ ، بای پس

8,500 تومان
خازن 470 نانو فاراد 100 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 کوپلاژ ، بای پس . این سری از خازنهای

خازن 1 میکرو فاراد 250 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 کوپلاژ ، بای پس

28,000 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 250 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 کوپلاژ ، بای پس ، دکوپلاژ ،تایمینگ ، سوییچینگ

خازن 10 نانو فاراد 400 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 کوپلاژ بای پس

5,000 تومان
خازن 10 نانو فاراد 400 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 کوپلاژ بای پس . این سری از خازنهای ero

خازن 2.2 میکرو فاراد 250 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 کوپلاژ و…

45,000 تومان
از جمله ویژگیهای بارز این سری کیفیت فوق العاده ی صوتی آنهاست .

خازن 3.3 میکرو فاراد 63 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 بای پس و کوپلاژ

19,000 تومان
خازن 3.3 میکرو فاراد 63 ولت VISHAY ERO آلمان سری MKT1822 بای پس و کوپلاژ . این سری از خازنهای