در حال نمایش 5 نتیجه

خازن های فرکانسی 120 نانو فاراد 63 ولت ERO سری MKT1826 ساخت آلمان

4,500 تومان
خازن های فرکانسی 120 نانو فاراد 63 ولت ERO سری MKT1826 ساخت آلمان خازنهایی از Vishay Roederstein برای مصارف های

خازن کوپلاژ 1 میکرو فاراد 100 ولت ERO سری MKT1826 های فرکانس ساخت آلمان

21,000 تومان
خازن کوپلاژ 1 میکرو فاراد 100 ولت ERO سری MKT1826 های فرکانس ساخت آلمان . Ero MKT1826 1uf 100v دیتا

خازن کوپلاژ 2.2 میکرو فاراد 50 ولت ERO سری MKT1826 های فرکانس ساخت آلمان

13,500 تومان
خازن کوپلاژ 2.2 میکرو فاراد 50 ولت ERO سری MKT1826 های فرکانس ساخت آلمان. 2.2uf 50v ero MKT1826  دیتا شیت

خازن کوپلاژ 1.5 میکرو فاراد 63 ولت ERO سری MKT1826 های فرکانس ساخت آلمان

12,500 تومان
خازن کوپلاژ 1.5 میکرو فاراد 63 ولت ERO سری MKT1826 های فرکانس ساخت آلمان . 1.5uf 63v ero MKT1826  دیتا

خازن های فرکانسی 560 نانو فاراد 63 ولت ERO سری MKT1826 ساخت آلمان

5,700 تومان
خازن های فرکانسی 560 نانو فاراد 63 ولت ERO سری MKT1826 ساخت آلمان . خازنهایی از Vishay Roederstein برای مصارف