در حال نمایش 3 نتیجه

خازن 56 نانو فاراد 63 ولت فیلیپس هلند نوع MKT365 مناسب کوپلاژ و بای پس

5,000 تومان
خازن 56 نانو فاراد 63 ولت فیلیپس هلند نوع MKT365 مناسب کوپلاژ و بای پس Blocking and coupling  Bypass and

خازن 33 نانو فاراد 250 ولت فیلیپس هلند نوع MKT365 مناسب کوپلاژ و بای پس

5,000 تومان
خازن 33 نانو فاراد 250 ولت فیلیپس هلند نوع MKT365 مناسب کوپلاژ و بای پس Blocking and coupling  Bypass and

خازن 330 نانو فاراد 100 ولت فیلیپس هلند نوع MKT365 مناسب کوپلاژ و بای پس

8,000 تومان
خازن 330 نانو فاراد 100 ولت فیلیپس هلند نوع MKT365 مناسب کوپلاژ و بای پس Blocking and coupling  Bypass and