نمایش 1–12 از 17 نتیجه

خازن پلی استر 1 نانو فاراد 250 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

3,000 تومان
خازن پلی استر 1 نانو فاراد 250 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI

خازن پلی استر 27 نانو فاراد 250 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

2,500 تومان
خازن پلی استر 27 نانو فاراد 250 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI

خازن پلی استر 27 نانو فاراد 400 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

3,000 تومان
خازن پلی استر 27 نانو فاراد 400 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI

خازن پلی استر 1.2 میکرو فاراد 250 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

11,000 تومان
خازن پلی استر 1.2 میکرو فاراد 250 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI

خازن پلی استر 27 نانو فاراد 630 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

4,000 تومان
خازن پلی استر 27 نانو فاراد 630 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI

خازن پلی استر 18 نانو فاراد 630 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

4,000 تومان
خازن پلی استر 18 نانو فاراد 630 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI

خازن پلی استر 150 نانو فاراد 400 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

4,500 تومان
خازن پلی استر 150 نانو فاراد 400 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI

خازن پلی استر 2.7 نانو فاراد 630 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

3,000 تومان
خازن پلی استر 2.7 نانو فاراد 630 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI

خازن پلی استر 68 نانو فاراد 630 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

5,000 تومان
خازن پلی استر 68 نانو فاراد 630 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI

خازن پلی استر 39 نانو فاراد 630 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

5,000 تومان
خازن پلی استر 39 نانو فاراد 630 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI

خازن پلی استر 33 نانو فاراد 450 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

4,000 تومان
خازن پلی استر 33 نانو فاراد 450 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI

خازن پلی استر 18 نانو فاراد 250 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا

2,000 تومان
خازن پلی استر 18 نانو فاراد 250 ولت nissei سری mmc با قابلیت اطمینان بالا . سری mmc نیسی NESSEI