در حال نمایش 9 نتیجه

خازن 150 نانو فاراد 400 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا

4,500 تومان
خازن 150 نانو فاراد 400 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا . این سری خازنهای nissei

خازن 10 نانو فاراد 1250 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا

9,500 تومان
خازن 10 نانو فاراد 1250 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا . این سری خازنهای nissei

خازن 1 نانو فاراد 630 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا

3,800 تومان
خازن 1 نانو فاراد 630 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا . این سری خازنهای nissei

خازن 2.7 میکرو فاراد 100 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا

15,000 تومان
خازن 2.7 میکرو فاراد 100 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا. این سری خازنهای nissei از

خازن 15 نانو فاراد 1000 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا

7,000 تومان
خازن 15 نانو فاراد 1000 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا . این سری خازنهای nissei

خازن 15 نانو فاراد 630 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا

4,000 تومان
خازن 15 نانو فاراد 630 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا . این سری خازنهای nissei

خازن 6.8 نانو فاراد 630 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا

3,000 تومان
خازن 6.8 نانو فاراد 630 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا . این سری خازنهای nissei

خازن 22 نانو فاراد 1250 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا

7,000 تومان
خازن 22 نانو فاراد 1250 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا . این سری خازنهای nissei

خازن 18 نانو فاراد 1000 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا

7,000 تومان
خازن 18 نانو فاراد 1000 ولت پلی استر nissei سری mmh با قابلیت اطمینان بالا . این سری خازنهای nissei