نمایش 1–12 از 13 نتیجه

خازن 47 نانو فاراد 630 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی از نوع mkt

6,000 تومان
خازن 47 نانو فاراد 630 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی از نوع mkt ولتاژ ac قابل تحمل این

خازن 1.2 میکرو فاراد 250 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی از نوع mkt

15,000 تومان
خازن 1.2 میکرو فاراد 250 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی از نوع mkt . ولتاژ ac قابل تحمل

خازن 1 میکرو فاراد 630 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی از نوع mkt

35,000 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 630 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی از نوع mkt . ولتاژ ac قابل تحمل

خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 450 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی

18,000 تومان
خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 450 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی . ولتاژ ac قابل تحمل این

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 250 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی

3,000 تومان
خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 250 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی . سری mmx نیسی NESSEI خازنی

خازن پلی استر 1.8 نانو فاراد 250 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی

2,000 تومان
خازن پلی استر 1.8 نانو فاراد 250 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی . سری mmx نیسی NESSEI خازنی

خازن پلی استر 1.2 نانو فاراد 630 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی

3,000 تومان
خازن پلی استر 1.2 نانو فاراد 630 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی . سری mmx نیسی NESSEI خازنی

خازن پلی استر 1.8 میکرو فاراد 250 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی

14,000 تومان
خازن پلی استر 1.8 میکرو فاراد 250 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی . سری mmx نیسی NESSEI خازنی

خازن پلی استر 330 نانو فاراد 250 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی

4,000 تومان
خازن پلی استر 330 نانو فاراد 250 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی . سری mmx نیسی NESSEI خازنی

خازن پلی استر 3.9 نانو فاراد 400 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی

قیمت اصلی 2,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000 تومان است.
خازن پلی استر 3.9 نانو فاراد 400 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی . سری mmx نیسی NESSEI خازنی

خازن پلی استر 220 نانو فاراد 450 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی

9,000 تومان
خازن پلی استر 220 نانو فاراد 450 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی . ولتاژ ac قابل تحمل این

خازن پلی استر 560 نانو فاراد 450 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی

10,000 تومان
خازن پلی استر 560 نانو فاراد 450 ولت nissei ژاپن MMX با قابلیت خودترمیمی . ولتاژ ac قابل تحمل این