نمایش 1–12 از 29 نتیجه

خازن 10 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

25,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 220 نانو فاراد 63 ولت mullard هلند سری c344 مناسب مصارف صوتی

11,000 تومان
خازن 220 نانو فاراد 63 ولت mullard هلند سری c344 مناسب مصارف صوتی . خازن های Mullard خازن های کنترل

خازن 68 نانو فاراد 100 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

22,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 22 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

25,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 1 میکرو فاراد 100 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

40,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 330 نانو فاراد 100 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

32,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 470 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

40,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 82 نانو فاراد 100 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات

21,000 تومان
خازن 82 نانو فاراد 100 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات. خازن های Mullard/PHILIPS CHICKLET خازن های کنترل

خازن 33 نانو فاراد 400 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

29,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 470 نانو فاراد 400 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

55,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 68 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

25,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 150 نانو فاراد 1000 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات

40,000 تومان
خازن 150 نانو فاراد 1000 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات . خازن های Mullard/PHILIPS CHICKLET خازن های