نمایش 13–24 از 29 نتیجه

خازن 18 نانو فاراد 160 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

20,000 تومان
خازن 18 نانو فاراد 160 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل . خازن های Mullard Mustard

خازن 270 نانو فاراد 100 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

33,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 4.7 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

20,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 330 نانو فاراد 100 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

32,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 68 نانو فاراد 100 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

22,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 680 نانو فاراد 400 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

80,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 3.3 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

23,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 470 نانو فاراد 600 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

80,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 470 نانو فاراد 400 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

55,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 220 نانو فاراد 63 ولت mullard هلند سری c344 مناسب مصارف صوتی

11,000 تومان
خازن 220 نانو فاراد 63 ولت mullard هلند سری c344 مناسب مصارف صوتی . خازن های Mullard خازن های کنترل

خازن 68 نانو فاراد 160 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

28,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 33 نانو فاراد 400 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

29,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .