نمایش 1–12 از 22 نتیجه

خازن های گرید صوتی 100 میکرو فاراد 6.3 ولت تانتالیوم سری MUSE از nichicon

65,000 تومان

صدایی غنی و واضح در قسمت باس برای دستیابی به بالاترین سطح شنیداری

خازن های گرید صوتی 100 میکرو فاراد 50 ولت NICHICON سری KZ MUSE

70,000 تومان
خازن های گرید صوتی 100 میکرو فاراد 50 ولت NICHICON سری KZ MUSE خازنی برای بالاترین سطح موسیقیایی از NICHICON

خازن بی پلار 4.7 میکرو فاراد 50 ولت NICHICON سری ES MUSE های گرید صوتی

30,000 تومان
خازن بی پلار 4.7 میکرو فاراد 50 ولت NICHICON سری ES MUSE های گرید صوتی خازنی برای سطح بالای موسیقیایی

خازن بی پلار 100 میکرو فاراد 25 ولت NICHICON سری ES MUSE های گرید صوتی

60,000 تومان
خازن بی پلار 100 میکرو فاراد 25 ولت NICHICON سری ES MUSE های گرید صوتی خازنی برای سطح بالای موسیقیایی

خازن بی پلار 100 میکرو فاراد 50 ولت NICHICON سری ES MUSE های گرید صوتی

110,000 تومان
خازن بی پلار 100 میکرو فاراد 50 ولت NICHICON سری ES MUSE های گرید صوتی خازنی برای سطح بالای موسیقیایی

خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت nichicon سری FG های گرید صوتی MUSE fine gold

9,000 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت nichicon سری FG های گرید صوتی MUSE fine gold . خازنی با درجه کیفیت

خازن 10 میکرو فاراد 50 ولت nichicon سری FG های گرید صوتی MUSE fine gold

20,000 تومان
خازن 10 میکرو فاراد 50 ولت nichicon سری FG های گرید صوتی MUSE fine gold . خازنی با درجه کیفیت

خازن های گرید صوتی 100 میکرو فاراد 100 ولت NICHICON سری KZ MUSE

95,000 تومان
خازن های گرید صوتی 100 میکرو فاراد 100 ولت NICHICON سری KZ MUSE . خازنی برای بالاترین سطح موسیقیایی از

خازن 4.7 میکرو فاراد 50 ولت nichicon سری FG های گرید صوتی MUSE fine gold

5,000 تومان
خازن 4.7 میکرو فاراد 50 ولت nichicon سری FG های گرید صوتی MUSE fine gold . خازنی با درجه کیفیت

خازن 47 میکرو فاراد 50 ولت nichicon سری FG های گرید صوتی MUSE fine gold

40,000 تومان
خازن 47 میکرو فاراد 50 ولت nichicon سری FG های گرید صوتی MUSE fine gold . خازنی با درجه کیفیت

خازن بی پلار 100 میکرو فاراد 6.3 ولت NICHICON سری ES MUSE های گرید صوتی

25,000 تومان
خازن بی پلار 100 میکرو فاراد 6.3 ولت NICHICON سری ES MUSE های گرید صوتی . خازنی برای سطح بالای

خازن بی پلار 3.3 میکرو فاراد 50 ولت NICHICON سری ES MUSE های گرید صوتی

10,000 تومان
خازن بی پلار 3.3 میکرو فاراد 50 ولت NICHICON سری ES MUSE های گرید صوتی . خازنی برای سطح بالای