در حال نمایش 5 نتیجه

خازن 2200 میکرو فاراد 25 ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVE استاندارد

55,000 تومان
خازن 2200 میکرو فاراد 25 ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVE استاندارد سری MVE از سری های استاندارد نیپون

خازن 33 میکرو فاراد 100 ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVE استاندارد

4,000 تومان
خازن 33 میکرو فاراد 100 ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVE استاندارد سری MVE از سری های استاندارد نیپون

خازن 33 میکرو فاراد 160 ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVE استاندارد

9,000 تومان
خازن 33 میکرو فاراد 160 ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVE استاندارد سری MVE از سری های استاندارد نیپون

خازن 33 میکرو فاراد 25 ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVE استاندارد

1,300 تومان
خازن 33 میکرو فاراد 25 ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVE استاندارد سری MVE از سری های استاندارد نیپون

خازن 220 میکرو فاراد ۱۶ ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVE استاندارد

1,800 تومان
خازن 220 میکرو فاراد ۱۶ ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVE استاندارد سری MVE از سری های استاندارد نیپون