در حال نمایش 5 نتیجه

خازن 33 میکرو فاراد 100 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری mvh دمای 125 درجه

22,000 تومان
خازن 33 میکرو فاراد 100 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری mvh دمای 125 درجه خازنی بسیار ویژه با دمای

خازن 470 میکرو فاراد 50 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری mvh دمای 125 درجه

60,000 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 50 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری mvh دمای 125 درجه . خازنی بسیار ویژه با

خازن 470 میکرو فاراد 35 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری mvh دمای 125 درجه

43,000 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 35 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری mvh دمای 125 درجه . خازنی بسیار ویژه با

خازن 680 میکرو فاراد 16 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری mvh دمای 125 درجه

35,000 تومان
خازن 680 میکرو فاراد 16 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری mvh دمای 125 درجه . خازنی بسیار ویژه با

خازن 680 میکرو فاراد 25 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری mvh دمای 125 درجه

55,000 تومان
خازن 680 میکرو فاراد 25 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری mvh دمای 125 درجه . خازنی بسیار ویژه با