در حال نمایش 4 نتیجه

خازن 330 میکرو فاراد 100 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری MVY با ESR کم

65,000 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 100 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری MVY با ESR کم خازنی بسیار ویژه با دمای

خازن 47 میکرو فاراد ۲۵ ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVY امپدانس پایین

2,000 تومان
خازن 47 میکرو فاراد ۲۵ ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVY امپدانس پایین . خازنی با طول عمر بالا

خازن 470 میکرو فاراد ۲۵ ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVY امپدانس پایین

3,500 تومان
خازن 470 میکرو فاراد ۲۵ ولت SMD ساخت Nippon ژاپن سری MVY امپدانس پایین خازنی با طول عمر بالا و

خازن 2200 میکرو فاراد 35 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری MVY با ESR کم

65,000 تومان
خازن 2200 میکرو فاراد 35 ولت SMD ساخت nippon ژاپن سری MVY با ESR کم . خازنی بسیار ویژه با