در حال نمایش 3 نتیجه

خازن 100 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nippon ژاپن سری MZA امپدانس پایین

3,000 تومان
خازن 100 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nippon ژاپن سری MZA امپدانس پایین. سری استاندارد با امپدانس پایین و

خازن 68 میکرو فاراد 63 ولت smd ساخت nippon ژاپن سری mza امپدانس پایین

2,300 تومان
خازن 68 میکرو فاراد 63 ولت smd ساخت nippon ژاپن سری mza امپدانس پایین . سری استاندارد با امپدانس پایین

خازن 680 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nippon ژاپن سری mza امپدانس پایین

2,800 تومان
خازن 680 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nippon ژاپن سری mza امپدانس پایین . سری استاندارد با مپدانس پایین