در حال نمایش 8 نتیجه

خازن 1.5 نانو فاراد 100 ولت های فرکانسی با پایداری بسیار بالا ساخت philips ایتالیا

2,000 تومان
خازن 1.5 نانو فاراد 100 ولت های فرکانسی با پایداری بسیار بالا ساخت philips ایتالیا . خازنی در رده نظامی

خازن 68 پیکو فاراد 100 ولت های فرکانسی با پایداری بالا ساخت philips ایتالیا

2,000 تومان
خازن 68 پیکو فاراد 100 ولت های فرکانسی با پایداری بالا ساخت philips ایتالیا سری N750 . پایداری بسیار بالا