در حال نمایش 4 نتیجه

خازن بی پلار 470 میکرو فاراد 6.3 ولت RUBYCON ژاپن سری NW

9,000 تومان
خازن بی پلار 470 میکرو فاراد 6.3 ولت RUBYCON ژاپن سری NW . Rubycon شرکتی در نهایت کیفیت . Rubycon

خازن بی پلار 4.7 میکرو فاراد 100 ولت RUBYCON ژاپن سری NW

25,000 تومان
خازن بی پلار 4.7 میکرو فاراد 100 ولت RUBYCON ژاپن سری NW . Rubycon شرکتی در نهایت کیفیت . Rubycon

خازن بی پلار 1 میکرو فاراد 100 ولت RUBYCON ژاپن سری NW

20,000 تومان
خازن بی پلار 1 میکرو فاراد 100 ولت RUBYCON ژاپن سری NW . Rubycon شرکتی در نهایت کیفیت . Rubycon

خازن بی پلار 470 میکرو فاراد 16 ولت RUBYCON ژاپن سری NW

55,000 تومان
خازن بی پلار 470 میکرو فاراد 16 ولت RUBYCON ژاپن سری NW. Rubycon شرکتی در نهایت کیفیت . Rubycon old