نمایش 1–12 از 91 نتیجه

خازن جامد 68 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

15,000 تومان
خازن جامد 68 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس این سری خازنهای سانیو (

خازن پلیمری 560 میکرو فاراد 4 ولت جامد PNASONIC/SANYO OS-CON ژاپن SEPC

5,000 تومان
خازن پلیمری 560 میکرو فاراد 4 ولت جامد PNASONIC/SANYO OS-CON ژاپن SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد آلومینیومی

خازن جامد 56 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF

4,000 تومان
خازن جامد 56 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 100 میکرو فاراد 16 ولت الیاف طبیعی os-con ساخت sanyo سری SP

8,000 تومان
خازن جامد 100 میکرو فاراد 16 ولت الیاف طبیعی os-con ساخت sanyo سری SP . این سری خازنهای سانیو دارای

خازن پلیمری 270 میکرو فاراد 16 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

7,000 تومان
خازن پلیمری 270 میکرو فاراد 16 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن

خازن جامد 100 میکرو فاراد 16 ولت نوع SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

4,500 تومان
خازن جامد 100 میکرو فاراد 16 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن

خازن جامد 330 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF

14,000 تومان
خازن جامد 330 میکرو فاراد 25 ولت SANYO OS-CON ساخت ژاپن سری SEPF . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد های فای 270 میکرو فاراد 10 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

11,000 تومان
خازن جامد های فای 270 میکرو فاراد 10 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد 820 میکرو فاراد 2.5 ولت نوع SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

6,000 تومان
خازن جامد 820 میکرو فاراد 2.5 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن

خازن جامد 1500 میکرو فاراد 6.3 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

12,500 تومان
خازن جامد 1500 میکرو فاراد 6.3 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن

خازن جامد های فای 100 میکرو فاراد 4 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

4,200 تومان
خازن جامد های فای 100 میکرو فاراد 4 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 470 میکرو فاراد 10 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

22,000 تومان
خازن جامد های فای 470 میکرو فاراد 10 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو