در حال نمایش 6 نتیجه

خازن جامد 2200 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

115,000 تومان
خازن جامد 2200 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 510 میکرو فاراد 4 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

6,000 تومان
خازن جامد های فای 510 میکرو فاراد 4 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن 150 میکرو فاراد 16 ولت os-con ساخت nippon ژاپن سری FP از نوع جامد low esr

9,500 تومان
خازن 150 میکرو فاراد 16 ولت os-con ساخت nippon ژاپن سری FP از نوع جامد low esr . این سری

خازن 820 میکرو فاراد 4 ولت os-con ساخت nippon ژاپن سری FP از نوع جامد low esr

8,000 تومان
خازن 820 میکرو فاراد 4 ولت os-con ساخت nippon ژاپن سری FP از نوع جامد low esr . Motherboard Capacitor