در حال نمایش 3 نتیجه

خازن 470 میکرو فاراد 200 ولت nippon ژاپن سری PAG با ابعاد مینیاتوری و های ریپل

55,000 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 200 ولت nippon ژاپن سری PAG با ابعاد مینیاتوری و های ریپل. خازنی ایده آل برای

خازن 120 میکرو فاراد 400 ولت nippon ژاپن سری PAG با ابعاد مینیاتوری و های ریپل

29,000 تومان
خازن 120 میکرو فاراد 400 ولت nippon ژاپن سری PAG با ابعاد مینیاتوری و های ریپل. خازنی ایده آل برای

خازن 33 میکرو فاراد 400 ولت nippon ژاپن سری PAG با ابعاد مینیاتوری و های ریپل

8,000 تومان
خازن 33 میکرو فاراد 400 ولت nippon ژاپن سری PAG با ابعاد مینیاتوری و های ریپل . خازنی ایده آل