در حال نمایش 4 نتیجه

خازن اودیو 3.4 نانو فاراد 100 ولت Rifa سوئد با تلورانس 1 درصد سری pfe 216

10,000 تومان
خازن اودیو 3.4 نانو فاراد 100 ولت Rifa سوئد با تلورانس 1 درصد سری pfe 216 خازنی از نوع پلی

خازن اودیو 34 نانو فاراد 100 ولت Rifa سوئد با تلورانس 1 درصد سری pfe 216

21,000 تومان
خازن اودیو 34 نانو فاراد 100 ولت Rifa سوئد با تلورانس 1 درصد سری pfe 216 خازنی از نوع پلی

خازن اودیو 81.6 نانو فاراد 100 ولت Rifa سوئد با تلورانس 1 درصد سری pfe 216

25,000 تومان
خازن اودیو 81.6 نانو فاراد 100 ولت Rifa سوئد با تلورانس 1 درصد سری pfe 216 خازنی از نوع پلی

خازن اودیو 34 نانو فاراد 200 ولت Rifa سوئد با تلورانس 1 درصد سری pfe 216

25,000 تومان
خازن اودیو 34 نانو فاراد 200 ولت Rifa سوئد با تلورانس 1 درصد سری pfe 216 خازنی از نوع پلی