در حال نمایش 2 نتیجه

خازن های فرکانسی 33 نانو فاراد 630 ولت RIFA سری PHE426 از نوع MKP

9,500 تومان
خازن های فرکانسی 33 نانو فاراد 630 ولت RIFA سری PHE426 از نوع MKP این سری از خازنهای RIFA آلمان

خازن های فرکانسی 22 نانو فاراد 250 ولت RIFA سری PHE426 از نوع MKP

5,000 تومان
خازن های فرکانسی 22 نانو فاراد 250 ولت RIFA سری PHE426 از نوع MKP . این سری از خازنهای RIFA