در حال نمایش 3 نتیجه

خازن 68 نانو فاراد 1600 ولت RIFA سری PHE450 های فرکانسی،تحمل جریان بالا

55,000 تومان
خازن 68 نانو فاراد 1600 ولت RIFA سری PHE450 های فرکانسی،تحمل جریان بالا این خازن از نوع Polypropylene film ,

خازن 6.8 میکرو فاراد 250 ولت RIFA سری PHE450 های فرکانسی،تحمل جریان بالا

65,000 تومان
خازن 6.8 میکرو فاراد 250 ولت RIFA سری PHE450 های فرکانسی،تحمل جریان بالا . این خازن از نوع Polypropylene film

خازن 4.7 میکرو فاراد 250 ولت RIFA سری PHE450 های فرکانسی،تحمل جریان بالا

60,000 تومان
خازن 4.7 میکرو فاراد 250 ولت RIFA سری PHE450 های فرکانسی،تحمل جریان بالا . این خازن از نوع Polypropylene film