در حال نمایش 11 نتیجه

خازن 150 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان امنیت x2

9,500 تومان
خازن 150 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان با امنیت x2 . قیمت برخی

خازن 22 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان

5,700 تومان
خازن 22 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان . فاصله پایه 10 میلیمتر است.

خازن 10 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840 X2 ساخت شرکت RIFA آلمان

3,500 تومان
خازن 10 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840 X2 ساخت شرکت RIFA آلمان . قیمت برخی از ارایه دهندگان

خازن 470 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان

12,000 تومان
خازن 470 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان . فاصله پایه ها در دو

خازن 1 میکرو فاراد ۲۷۵ ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان

25,000 تومان
خازن 1 میکرو فاراد ۲۷۵ ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان . 1uf 275vac rifa phe840m قیمت

خازن 220 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان

12,000 تومان
خازن 220 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان . Rifa phe840m 220nf 275vac محصول

خازن 68 نانو فاراد 400 ولت سری PHE 427 ساخت شرکت RIFA آلمان

4,900 تومان
از خازنهای بسیار با کیفیت و محبوب برای قسمت تغذیه مدارهای الکترونیکی از نوع پلی پروپیلن متالیز شده(metallized polypropylene) .

خازن 3.3 میکرو فاراد 300 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان

35,000 تومان
از خازنهای بسیار با کیفیت و محبوب برای قسمت تغذیه مدارهای الکترونیکی از نوع پلی پروپیلن متالیز شده(metallized polypropylene) .

خازن 680 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان

17,000 تومان
از خازنهای بسیار با کیفیت و محبوب برای قسمت تغذیه مدارهای الکترونیکی از نوع پلی پروپیلن متالیز شده(metallized polypropylene) .

خازن 330 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان

11,000 تومان
از خازنهای بسیار با کیفیت و محبوب برای قسمت تغذیه مدارهای الکترونیکی از نوع پلی پروپیلن متالیز شده(metallized polypropylene)

خازن 330 نانو فاراد 275 ولت AC سری PHE840M X2 ساخت شرکت RIFA آلمان

11,000 تومان
از خازنهای بسیار با کیفیت و محبوب برای قسمت تغذیه مدارهای الکترونیکی از نوع پلی پروپیلن متالیز شده(metallized polypropylene)