نمایش 1–12 از 63 نتیجه

خازن اکسیال 1600 میکرو فاراد 10 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا

15,000 تومان
خازن اکسیال 1600 میکرو فاراد 10 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا خازنهای اکسیال PHILIPS سری 033-030-2222 با

خازن اکسیال 600 میکرو فاراد 63 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا

35,000 تومان
خازن اکسیال 600 میکرو فاراد 63 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا خازنهای اکسیال PHILIPS سری 033-030-2222 با

خازن اکسیال 1500 میکرو فاراد 40 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا

35,000 تومان
خازن اکسیال 1500 میکرو فاراد 40 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا خازنهای اکسیال PHILIPS سری 033-030-2222 با

خازن اکسیال 3300 میکرو فاراد 16 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا

45,000 تومان
خازن اکسیال 3300 میکرو فاراد 16 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا خازنهای اکسیال PHILIPS سری 033-030-2222 با

خازن اکسیال 150 میکرو فاراد 63 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا

30,000 تومان
خازن اکسیال 150 میکرو فاراد 63 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا خازنهای اکسیال PHILIPS سری 033-030-2222 با

خازن اکسیال 2.2 میکرو فاراد 63 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا

7,000 تومان
خازن اکسیال 2.2 میکرو فاراد 63 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا خازن اکسیال 220 میکرو فاراد 63

خازن اکسیال 330 میکرو فاراد 40 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا

25,000 تومان
خازن اکسیال 330 میکرو فاراد 40 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا خازنهای اکسیال PHILIPS سری 033-030-2222 با

خازن اکسیال 680 میکرو فاراد 16 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا

22,000 تومان
خازن اکسیال 680 میکرو فاراد 16 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا خازنهای اکسیال PHILIPS سری 033-030-2222 با

خازن اکسیال 47 میکرو فاراد 25 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا

10,000 تومان
خازن اکسیال 47 میکرو فاراد 25 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا خازنهای اکسیال PHILIPS سری 033-030-2222 با

خازن های اند 12.7 نانو فاراد 63 ولت PHILIPS آلمان پلی پروپیلن KP با تلورانس 1%

15,000 تومان
خازن های اند 12.7 نانو فاراد 63 ولت PHILIPS آلمان پلی پروپیلن KP با تلورانس 1% این خازن از نوع

خازن اکسیال بی پلار 10 میکرو فاراد 63 ولت PHILIPS هلند HIFI & HI-END

60,000 تومان
خازن اکسیال بی پلار 10 میکرو فاراد 63 ولت PHILIPS هلند HIFI & HI-END از نمونه های بسیار کمیاب و

خازن اکسیال 220 میکرو فاراد 63 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا

32,000 تومان
خازن اکسیال 220 میکرو فاراد 63 ولت PHILIPS هلند با طول عمر بسیار بالا خازنهای اکسیال PHILIPS سری 033-030-2222 با