نمایش 1–12 از 45 نتیجه

خازن 180 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل 10%

33,000 تومان
خازن 180 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل خازن های Mullard Tropical Fish

خازن 82 نانو فاراد 100 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات

21,000 تومان
خازن 82 نانو فاراد 100 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات. خازن های Mullard/PHILIPS CHICKLET خازن های کنترل

خازن 180 نانو فاراد 100 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات

23,000 تومان
خازن 180 نانو فاراد 100 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات. خازن های Mullard/PHILIPS CHICKLET خازن های کنترل

خازن 56 نانو فاراد 100 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات

22,000 تومان
خازن 56 نانو فاراد 100 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات. خازن های Mullard/PHILIPS CHICKLET خازن های کنترل

خازن 150 نانو فاراد 1000 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات

40,000 تومان
خازن 150 نانو فاراد 1000 ولت PHILIPS CHICKLET هلند سری mkc341 پلی کربنات . خازن های Mullard/PHILIPS CHICKLET خازن های

خازن 270 نانو فاراد 100 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

33,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 4.7 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

20,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 330 نانو فاراد 100 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

32,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 68 نانو فاراد 100 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

22,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 680 نانو فاراد 400 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

80,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .

خازن 3.3 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

23,000 تومان

صدای افسانه ای برای پدال ها ، تقویت کننده ها و گیتارها. هیچ خازن دیگری شبیه آنها نیست. ساخته شده در هلند .