در حال نمایش 3 نتیجه

خازن صوتی 1 میکرو فاراد 250 ولت PIO(PAPAR IN OIL) ساخت روسیه K75-10

70,000 تومان
خازن صوتی 1 میکرو فاراد 250 ولت PIO(PAPAR IN OIL) ساخت روسیه K75-10 خازنهای PIO در سیستمهای HI-END خازنهای PIO

خازن صوتی 1.5 میکرو فاراد 250 ولت PIO(PAPAR IN OIL) ساخت روسیه K75-10

120,000 تومان
خازن صوتی 1.5 میکرو فاراد 250 ولت PIO(PAPAR IN OIL) ساخت روسیه K75-10 خازنهای PIO در سیستمهای HI-END خازنهای PIO

خازن صوتی 1.5 میکرو فاراد 500 ولت PIO(PAPAR IN OIL) ساخت روسیه K75-10

300,000 تومان
خازن صوتی 1.5 میکرو فاراد 500 ولت PIO(PAPAR IN OIL) ساخت روسیه K75-10 خازنهای PIO در سیستمهای HI-END خازنهای PIO