در حال نمایش 5 نتیجه

خازن 1000 میکرو فاراد 80 ولت nichicon سری PJ ایده آل برای سوئیچینگ

40,000 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 80 ولت nichicon سری PJ ایده آل برای سوئیچینگ از ویژگیهای بارز این سری امپدانس بسیار

خازن 1200 میکرو فاراد 10 ولت nichicon ژاپن سری PJ ایده آل برای سوئیچینگ

1,500 تومان
خازن 1200 میکرو فاراد 10 ولت nichicon ژاپن سری PJ ایده آل برای سوئیچینگ . از ویژگیهای بارز این سری

خازن الکترولیتی 2700 میکرو فاراد 10 ولت nichicon سری PJ ایده آل برای سوئیچینگ

4,500 تومان
خازن الکترولیتی 2700 میکرو فاراد 10 ولت nichicon سری PJ ایده آل برای سوئیچینگ . از ویژگیهای بارز این سری

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 63 ولت nichicon سری PJ ایده آل برای سوئیچینگ

800 تومان
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 63 ولت nichicon سری PJ ایده آل برای سوئیچینگ . از ویژگیهای بارز این سری

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 100 ولت nichicon سری PJ مناسب سوئیچینگ

5,300 تومان
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 100 ولت nichicon سری PJ مناسب سوئیچینگ . از ویژگیهای بارز این سری امپدانس بسیار