در حال نمایش 9 نتیجه

خازن کاغذی متالیزه 6.8 نانو فاراد 250 ولت ac با سرکوب عالی EMI و کلاس کاری Y

16,000 تومان
خازن کاغذی متالیزه 6.8 نانو فاراد 250 ولت ac با سرکوب عالی EMI و کلاس کاری Y این سری خازنها

خازن کاغذی متالیزه 100 نانو فاراد 250 ولت ac با ویژگی های سرکوب عالی EMI

40,000 تومان
خازن کاغذی متالیزه 100 نانو فاراد 250 ولت ac با ویژگی های سرکوب عالی EMI این سری خازنها به نوعی

خازن کاغذی متالیزه 330 نانو فاراد 250 ولت ac با ویژگی های سرکوب عالی EMI

75,000 تومان
خازن کاغذی متالیزه 330 نانو فاراد 250 ولت ac با ویژگی های سرکوب عالی EMI این سری خازنها به نوعی

خازن 47 نانو فاراد 275 ولت ac از نوع کاغذی متالیزه با ویژگی های سرکوب عالی EMI

32,000 تومان
خازن 47 نانو فاراد 275 ولت ac از نوع کاغذی متالیزه با ویژگی های سرکوب عالی EMI . این سری

خازن 220 نانو فاراد 300 ولت ac از نوع کاغذی متالیزه با ویژگی های سرکوب عالی EMI

85,000 تومان
خازن 220 نانو فاراد 300 ولت ac از نوع کاغذی متالیزه با ویژگی های سرکوب عالی EMI . این سری

خازن کاغذی متالیزه 15 نانو فاراد 275 ولت ac با ویژگی های سرکوب عالی EMI

25,000 تومان
خازن کاغذی متالیزه 15 نانو فاراد 275 ولت ac با ویژگی های سرکوب عالی EMI . این سری خازنها به

خازن کاغذی متالیزه 4.7 نانو فاراد 250 ولت ac با سرکوب عالی EMI و کلاس کاری Y2

22,000 تومان
خازن کاغذی متالیزه 4.7 نانو فاراد 250 ولت ac با سرکوب عالی EMI و کلاس کاری Y2 . این سری

خازن کاغذی متالیزه 100 نانو فاراد 250 ولت ac با سرکوب عالی EMI و کلاس کاری Y2

65,000 تومان
این سری خازنها دارای یک دی الکتریک با کیفیت بالا و با خواص عالی و تاثیر مثبت اثر سلفی و قابلیت های حرکتی گذرا هستند.همچنین این خازنها به عنوان خازن های سیگنال در تجهیزات صوتی بسیار محبوب مهندسین صوت هستند .

خازن کاغذی متالیزه 600 نانو فاراد 275 ولت ac با ویژگی های سرکوب عالی EMI

80,000 تومان
این سری خازنها دارای یک دی الکتریک با کیفیت بالا و با خواص عالی و تاثیر مثبت اثر سلفی و قابلیت های حرکتی گذرا هستند.همچنین این خازنها به عنوان خازن های سیگنال در تجهیزات صوتی بسیار محبوب مهندسین صوت هستند .