در حال نمایش 4 نتیجه

پتانسیومتر 100 اهم تک دور ISKRA اسلوونی سری PNZ11

15,000 تومان
پتانسیومتر 100 اهم تک دور ISKRA اسلوونی سری PNZ11   ISKRA PNZ11 Series Potentiometer 100ohm   در الکترونیک، پتانسیومتر (به

پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم تک دور ISKRA اسلوونی سری PNZ11

15,000 تومان
پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم تک دور ISKRA اسلوونی سری PNZ11   ISKRA PNZ11 Series Potentiometer 2.2kohm   در الکترونیک، پتانسیومتر

پتانسیومتر 220 اهم تک دور ISKRA اسلوونی سری PNZ11

15,000 تومان
پتانسیومتر 220 اهم تک دور ISKRA اسلوونی سری PNZ11   ISKRA PNZ11 Series Potentiometer 220ohm   در الکترونیک، پتانسیومتر (به

پتانسیومتر 2.2 مگا اهم تک دور ISKRA اسلوونی سری PNZ11

15,000 تومان
پتانسیومتر 2.2 مگا اهم تک دور ISKRA اسلوونی سری PNZ11   ISKRA PNZ11 Series Potentiometer 2.2Mohm   در الکترونیک، پتانسیومتر