نمایش 1–12 از 32 نتیجه

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 4 ولت super Low ESR سری TPF

70,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 4 ولت super Low ESR سری TPF خازنهای سری TPF با ابعادی مینیاتوری

خازن تانتالیوم 470 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری 4TPE470MCL

85,000 تومان
خازن تانتالیوم 470 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری 4TPE470MCL خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 470 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری 2R5TPE470MF

81,000 تومان
خازن تانتالیوم 470 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری 2R5TPE470MF خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 470 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR

90,000 تومان
خازن تانتالیوم 470 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری

خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

42,000 تومان
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

65,000 تومان
خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و

خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR

70,000 تومان
خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری

خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 6.3 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TPD

85,000 تومان
خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 6.3 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TPD. خازنهای سری TPD با ابعادی مینیاتوری

خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR

80,000 تومان
خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR. خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری

خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPC مینیاتوری

75,000 تومان
خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPC مینیاتوری. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی بی

خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

45,000 تومان
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد. خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت با ابعاد کوچک ساخت SANYO

60,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت با ابعاد کوچک ساخت SANYO. خازنهای سری TPG با ابعادی مینیاتوری