در حال نمایش 3 نتیجه

خازن جامد 680 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON ژاپن سری PSC با طول عمر 15000 ساعت

9,000 تومان
خازن جامد 680 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON ژاپن سری PSC با طول عمر 15000 ساعت . solid capacitor ,

خازن جامد 820 میکرو فاراد 2.5 ولت NIPPON ژاپن سری PSC با طول عمر 15000 ساعت

5,000 تومان
خازن جامد 820 میکرو فاراد 2.5 ولت NIPPON ژاپن سری PSC با طول عمر 15000 ساعت . motherboard capacitor از

خازن جامد 270 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSC با طول عمر 15000 ساعت

7,000 تومان
خازن جامد 270 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری PSC با طول عمر 15000 ساعت . motherboard capacitor از