در حال نمایش 3 نتیجه

خازن smd پلیمری جامد 47 میکرو فاراد 10 ولت elna ژاپن Super low E.S.R

5,000 تومان
خازن smd پلیمری جامد 47 میکرو فاراد 10 ولت elna ژاپن Super low E.S.R. ELNA ژاپن و سری حرفه ای

خازن smd پلیمری جامد 220 میکرو فاراد 6.3 ولت elna ژاپن Super low E.S.R

7,000 تومان
خازن smd پلیمری جامد 220 میکرو فاراد 6.3 ولت elna ژاپن Super low E.S.R. ELNA ژاپن و سری حرفه ای

خازن smd پلیمری جامد 330 میکرو فاراد 4 ولت elna ژاپن Super low E.S.R

7,500 تومان
خازن smd پلیمری جامد 330 میکرو فاراد 4 ولت elna ژاپن Super low E.S.R . ELNA ژاپن و سری حرفه