در حال نمایش 6 نتیجه

خازن پلیمر جامد 22 میکرو فاراد 20 ولت NIPPON سری PXA و Super low ESR

8,000 تومان
خازن پلیمر جامد 22 میکرو فاراد 20 ولت NIPPON سری PXA و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 1000 میکرو فاراد 2.5 ولت NIPPON سری PXA و Super low ESR

20,000 تومان
خازن پلیمر جامد 1000 میکرو فاراد 2.5 ولت NIPPON سری PXA و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON سری PXA و Super low ESR

15,000 تومان
خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON سری PXA و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 680 میکرو فاراد 4 ولت NIPPON سری PXA و Super low ESR

18,000 تومان
خازن پلیمر جامد 680 میکرو فاراد 4 ولت NIPPON سری PXA و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن 1500 میکرو فاراد 35 ولت samyoung کره pxa دمای کار 125 درجه و low esr

28,000 تومان
خازن 1500 میکرو فاراد 35 ولت samyoung کره pxa دمای کار 125 درجه و low esr   SAMYOUNG PXA 1500UF

خازن پلیمر جامد 560 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON سری PXA و Super low ESR

17,000 تومان
خازن پلیمر جامد 560 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON سری PXA و Super low ESR . خازنی از نوع SMD