در حال نمایش 5 نتیجه

خازن پلیمر جامد 220 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON سری PXG و Super low ESR

25,000 تومان
خازن پلیمر جامد 220 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON سری PXG و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 150 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON سری PXG و Super low ESR

18,000 تومان
خازن پلیمر جامد 150 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON سری PXG و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 1000 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXG و Super low ESR

45,000 تومان
خازن پلیمر جامد 1000 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXG و Super low ESR. خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 150 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON سری PXG و Super low ESR

14,000 تومان
خازن پلیمر جامد 150 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON سری PXG و Super low ESR . خازنی از نوع SMD

خازن پلیمر جامد 270 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXG و Super low ESR

20,000 تومان
خازن پلیمر جامد 270 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXG و Super low ESR . خازنی از نوع SMD