در حال نمایش 3 نتیجه

خازن پلیمر جامد 390 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON سری PXJ و Super low ESR

18,000 تومان
خازن پلیمر جامد 390 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON سری PXJ و Super low ESR خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 270 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXJ و Super low ESR

22,000 تومان
خازن پلیمر جامد 270 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری PXJ و Super low ESR. خازنی از نوع SMD .

خازن پلیمر جامد 560 میکرو فاراد 6.3 ولت NIPPON سری PXJ و Super low ESR

14,000 تومان
خازن پلیمر جامد 560 میکرو فاراد 6.3 ولت NIPPON سری PXJ و Super low ESR . خازنی از نوع SMD