در حال نمایش 7 نتیجه

خازن آدیو 3.3 میکرو فاراد 50 ولت ELNA سری R2A مینیاتوری گرید صوتی black gold

900 تومان
خازن آدیو 3.3 میکرو فاراد 50 ولت ELNA سری R2A مینیاتوری گرید صوتی black gold . خازن های فای و

خازن آدیو 220 میکرو فاراد 16 ولت ELNA سری R2A مینیاتوری گرید صوتی black gold

3,500 تومان
خازن آدیو 220 میکرو فاراد 16 ولت ELNA R2A مینیاتوری گرید صوتی BLACK GOLD . خازن های فای و لذت

خازن آدیو 4.7 میکرو فاراد 35 ولت ELNA سری R2A مینیاتوری گرید صوتی RED GOLD

1,500 تومان
خازن آدیو 4.7 میکرو فاراد 35 ولت ELNA سری R2A مینیاتوری گرید صوتی RED GOLD . خازن های فای و

خازن آدیو 47 میکرو فاراد 16 ولت ELNA سری R2A مینیاتوری گرید صوتی silver robe

2,000 تومان
خازن آدیو 47 میکرو فاراد 16 ولت ELNA سری R2A مینیاتوری گرید صوتی violet robe . خازن های فای و

خازن آدیو 2.2 میکرو فاراد 50 ولت ELNA سری R2A مینیاتوری گرید صوتی violet robe

400 تومان
خازن آدیو 2.2 میکرو فاراد 50 ولت ELNA سری R2A مینیاتوری گرید صوتی violet robe . خازن های فای و

خازن آدیو 47 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری R2A مینیاتوری با گرید صوتی

300 تومان
خازن آدیو 47 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری R2A مینیاتوری با گرید صوتی . خازن های فای و