در حال نمایش 6 نتیجه

خازن آدیو 100 میکرو فاراد 10 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی

1,200 تومان
خازن آدیو 100 میکرو فاراد 10 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی . خازن های فای و

خازن آدیو 10 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی

1,200 تومان
خازن آدیو 10 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی . خازن های فای و

خازن آدیو 22 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی

1,500 تومان
خازن آدیو 22 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی . خازن های فای و

خازن آدیو 47 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی

2,000 تومان
خازن آدیو 47 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی . خازن های فای و

خازن آدیو 4.7 میکرو فاراد 35 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی

1,500 تومان
خازن آدیو 4.7 میکرو فاراد 35 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی . خازن های فای و

خازن آدیو 100 میکرو فاراد 6.3 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی

1,000 تومان
خازن آدیو 100 میکرو فاراد 6.3 ولت ELNA ژاپن سری R3A مینیاتوری با گرید صوتی . خازن های فای و