در حال نمایش 6 نتیجه

خازن های گرید صوتی 3.3 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics KEMET ساخت آلمان

75,000 تومان
خازن های گرید صوتی 3.3 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics KEMET ساخت آلمان . این خازن محصولی تازه وارد و

خازن های گرید صوتی 4.7 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics KEMET ساخت آلمان

95,000 تومان
خازن های گرید صوتی 4.7 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics KEMET ساخت آلمان . این خازن محصولی تازه وارد و

خازن های گرید صوتی 8.2 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics KEMET ساخت آلمان

175,000 تومان
خازن های گرید صوتی 8.2 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics KEMET ساخت آلمان . این خازن محصولی تازه وارد و

خازن های گرید صوتی 10 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics KEMET ساخت آلمان

195,000 تومان
خازن های گرید صوتی 10 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics KEMET ساخت آلمان . این خازن محصولی تازه وارد و

خازن های گرید صوتی 6.8 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics KEMET ساخت آلمان

125,000 تومان

این خازن محصول سال 2018 و با جدیدترین فن آور روز KEMET آلمان طراحی شده است .

خازن 680 نانو فاراد 250 ولت arcotronics سری MKT کوپلاژ و بای پس و سویئچینگ

10,500 تومان
خازن 680 نانو فاراد 250 ولت arcotronics سری MKT کوپلاژ و بای پس و سویئچینگ . این خازن سری arcotronics