در حال نمایش 5 نتیجه

خازن 470 نانو فاراد 1000 ولت Kemet Arcotronic از نوع mkp کد r76 ساخت آلمان

80,000 تومان
خازن 470 نانو فاراد 1000 ولت Kemet Arcotronic از نوع mkp کد r76 ساخت آلمان . کاربردهای معمول این سری

خازن 220 نانو فاراد 1000 ولت Kemet Arcotronic از نوع mkp کد r76 ساخت آلمان

55,000 تومان
خازن 220 نانو فاراد 1000 ولت Kemet Arcotronic از نوع mkp کد r76 ساخت آلمان . کاربردهای معمول این سری

خازن 680 نانو فاراد 1000 ولت Kemet Arcotronic از نوع mkp کد r76 ساخت آلمان

120,000 تومان
خازن 680 نانو فاراد 1000 ولت Kemet Arcotronic از نوع mkp کد r76 ساخت آلمان . کاربردهای معمول این سری

خازن 1 میکرو فاراد 1000 ولت Kemet Arcotronic از نوع mkp کد r76 ساخت آلمان

230,000 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 1000 ولت Kemet Arcotronic از نوع mkp کد r76 ساخت آلمان . محدوه کاری AC این