در حال نمایش 8 نتیجه

خازن اودیو 1 میکرو فاراد 50 ولت الکترولیت ELNA سری RA3 گرید صوتی

2,000 تومان
خازن اودیو 1 میکرو فاراد 50 ولت الکترولیت ELNA سری RA3 گرید صوتی خازن های فای و لذت موسیقی !

خازن اودیو 47 میکرو فاراد 63 ولت الکترولیت ELNA سری RA3 گرید صوتی

5,000 تومان
خازن اودیو 47 میکرو فاراد 63 ولت الکترولیت ELNA سری RA3 گرید صوتی خازن های فای و لذت موسیقی !

خازن آدیو 4.7 میکرو فاراد 100 ولت ELNA سری RA3 های گرید صوتی و مینیاتوری

3,500 تومان
خازن آدیو 4.7 میکرو فاراد 100 ولت ELNA سری RA3 های گرید صوتی و مینیاتوری. خازن های فای و لذت

خازن آدیو 2200 میکرو فاراد 35 ولت ELNA سری RA3 های گرید صوتی با ابعاد مینیاتوری

45,000 تومان
خازن آدیو 2200 میکرو فاراد 35 ولت ELNA سری RA3 های گرید صوتی با ابعاد مینیاتوری . خازن های فای

خازن آدیو 2200 میکرو فاراد 63 ولت ELNA سری RA3 های گرید صوتی با ابعاد مینیاتوری

55,000 تومان
خازن آدیو 2200 میکرو فاراد 63 ولت ELNA سری RA3 های گرید صوتی با ابعاد مینیاتوری . خازن های فای

خازن آدیو 470 میکرو فاراد 35 ولت ELNA سری RA3 های گرید صوتی با ابعاد مینیاتوری

6,500 تومان
خازن آدیو 470 میکرو فاراد 35 ولت ELNA سری RA3 های گرید صوتی با ابعاد مینیاتوری . خازن های فای

خازن آدیو 330 میکرو فاراد 16 ولت الکترولیت ELNA سری RA3 های گرید صوتی

7,500 تومان
خازن آدیو 330 میکرو فاراد 16 ولت الکترولیت ELNA سری RA3 های گرید صوتی . خازن های فای و لذت