در حال نمایش 6 نتیجه

خازن بی پلار 47 میکرو فاراد 100 ولت الکترولیتی سریRBP2(R2B) گرید صوتی النا

70,000 تومان
خازن بی پلار 47 میکرو فاراد 100 ولت الکترولیتی سریRBP2(R2B) گرید صوتی النا خازنی بی پلار در ردبندی سری های

خازن بی پلار 470 میکرو فاراد 16 ولت الکترولیتی سریRBP2(R2B) گرید صوتی النا

30,000 تومان
خازن بی پلار 470 میکرو فاراد 16 ولت الکترولیتی سریRBP2(R2B) گرید صوتی النا خازنی بی پلار در ردبندی سری های

خازن بی پلار 3.3 میکرو فاراد 50 ولت الکترولیتی سریRBP2(R2B) گرید صوتی النا

2,000 تومان
خازن بی پلار 3.3 میکرو فاراد 50 ولت الکترولیتی سریRBP2(R2B) گرید صوتی النا . خازن بی پلار و طراحی های

خازن بی پلار 100 میکرو فاراد 100 ولت الکترولیتی سریRBP2(R2B) گرید صوتی النا

75,000 تومان

این خازن ها معمولا در خروجی تقویت کننده ها ، مانند فیلتر های مدارات کراس اور و مدارات های فای استفاده میشوند .

خازن بی پلار 220 میکرو فاراد 50 ولت الکترولیتی سریRBP2(R2B) گرید صوتی النا

40,000 تومان

این خازن ها معمولا در خروجی تقویت کننده ها ، مانند فیلتر های مدارات کراس اور و مدارات های فای استفاده میشوند .

خازن بی پلار 100 میکرو فاراد 35 ولت الکترولیتی سریRBP2(R2B) گرید صوتی النا

12,000 تومان

این خازن ها معمولا در خروجی تقویت کننده ها ، مانند فیلتر های مدارات کراس اور استفاده میشوند .