در حال نمایش 12 نتیجه

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 6.3 ولت elna ژاپن سری re2 با ابعاد کوچک

400 تومان
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 6.3 ولت elna ژاپن سری re2 با ابعاد کوچک .   Elna RE2 220uf 6.3v

خازن آدیو 3300 میکرو فاراد 10 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2

5,500 تومان
خازن آدیو 3300 میکرو فاراد 10 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2 . مشخصه اصلی خازنهای النا

خازن آدیو 1000 میکرو فاراد 25 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2

2,900 تومان
خازن آدیو 1000 میکرو فاراد 25 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2 . مشخصه اصلی خازنهای النا

خازن آدیو 47 میکرو فاراد 16 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2

700 تومان
خازن آدیو 47 میکرو فاراد 16 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2 . مشخصه اصلی خازنهای النا

خازن آدیو 220 میکرو فاراد 50 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2

1,700 تومان
خازن آدیو 220 میکرو فاراد 50 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2 . مشخصه اصلی خازنهای النا

خازن آدیو 10 میکرو فاراد 350 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2

6,200 تومان
خازن آدیو 10 میکرو فاراد 350 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2 . مشخصه اصلی خازنهای النا

خازن آدیو 330 میکرو فاراد 10 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2

1,000 تومان
خازن آدیو 330 میکرو فاراد 10 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2 . مشخصه اصلی خازنهای النا

خازن آدیو 1000 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2

5,500 تومان
خازن آدیو 1000 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2 . مشخصه اصلی خازنهای النا

خازن آدیو 10 میکرو فاراد 160 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2

1,800 تومان
خازن آدیو 10 میکرو فاراد 160 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2 . مشخصه اصلی خازنهای النا

خازن آدیو 4.7 میکرو فاراد 25 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2

250 تومان
خازن آدیو 4.7 میکرو فاراد 25 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2 مشخصه اصلی خازنهای النا کیفیت

خازن آدیو 330 نانو فاراد 50 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2

800 تومان
خازن آدیو 330 نانو فاراد 50 ولت ژاپنی ELNA مدل استاندارد blue robe سری RE2 . مشخصه اصلی خازنهای النا

خازن آدیو 330 میکرو فاراد 25 ولت ژاپنی ELNA استاندارد blue robe سری RE2

1,400 تومان
خازن آدیو 330 میکرو فاراد 25 ولت ژاپنی ELNA استاندارد blue robe سری RE2 مشخصه اصلی خازنهای النا کیفیت ساخت