در حال نمایش 3 نتیجه

خازن تاپ گرید 47 میکرو فاراد 63 ولت elna سری RFO با دی الکتریک میکا

9,000 تومان
خازن تاپ گرید 47 میکرو فاراد 63 ولت elna سری RFO با دی الکتریک میکا صدایی خالص ، ناب ،

خازن تاپ گرید 470 میکرو فاراد 6.3 ولت elna سری RFO با دی الکتریک میکا

6,000 تومان
خازن تاپ گرید 470 میکرو فاراد 6.3 ولت elna سری RFO با دی الکتریک میکا . صدایی خالص ، ناب

خازن تاپ گرید 1000 میکرو فاراد 35 ولت elna سری RFO با دی الکتریک میکا

55,000 تومان
خازن تاپ گرید 1000 میکرو فاراد 35 ولت elna سری RFO با دی الکتریک میکا . صدایی خالص ، ناب